Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Thursday, August 2, 2012

6 phương pháp tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức hai biến

Bài toán: Cho các s ố thự c x, y thỏa mãn điều kiện F(x,y)=0. Tìm giá trị lớn nhất và 
giá trị nhỏ nhất (nếu có) của biểu thức P=G(x,y).

Đây là bài toán thường xuất hiện trong các kì thi Đại học cao đẳng trong những năm gần đây. 6 phương pháp tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức hai biến được trình bày khá chi tiết trong tài liệu dưới đây..................................................................................................................................

No comments:

Post a Comment