Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Saturday, August 4, 2012

Phương pháp Dồn biến - Phan Thành Việt

http://trithuctoan.blogspot.com/ giới thiệu tới quý bạn đọc tài liệu  Phương pháp Dồn biến - Phan Thành Việt
Nội dung gồm các phần sau:
1. Giới thiệu.
2. Bất đẳng thức (BĐT) 3 biến với cực trị đạt được đối xứng.
3. Dồn biến bằng kĩ thuật hàm số.
4. Bất đẳng thức 3 biến với cực trị đạt được tại biên.
5. Bất đẳng thức 4 biến.
6. Dồn biến bằng hàm lồi.
7. Dồn biến về giá trị trung bình.
8. Định lý dồn biến tổng quát.
9. Nhìn lại.
10. Bài tập.


.................................................................................................................................

No comments:

Post a Comment