Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Friday, August 31, 2012

Chủ đề Hàm số lượng giác

chủ đề hàm số lượng giác bao gồm lý thuyết và các bài tập về Tập xác định, tính chẵn lẻ, Tìm Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
chủ đề gồm hơn 100 bài tập rất phù hợp cho các học sinh lớp 11 luyện tập một cách thành thạo về hàm số lượng giác 
.................................................................................................................................
Download tài liệu :

Chủ đề hàm số lượng giác

No comments:

Post a Comment