Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Sunday, August 26, 2012

Chuyên đề hình học lớp 10

http://trithuctoan.blogspot.com/ giới thiệu tới các bạn chuyên đê hình học lớp 10 gồm 56 trang được biên soạn rất cẩn thận gồm chương véc tơ và chương hình học tọa độ trong mặt phẳng
Bạn đọc tải về tham khảo

.................................................................................................................................
Download tài liệu :

Chuyên đề hình học lớp 10

No comments:

Post a Comment