Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Friday, August 3, 2012

Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất biên soạn Nguyễn Phú Khánh

Tập tài liệu này là của thầy Nguyễn Phú Khánh , tổng hợp một số bài toán về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số, của một biểu thức nhiều biến số, .... Có cả những bài toán cực trị hình học Tài liệu hay để các bạn tham khảo.

.................................................................................................................................

No comments:

Post a Comment