Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Sunday, September 2, 2012

160 đề và đáp án thi thử ĐH &Đ năm 2010-2011 của các trường THPT


Đề số 1THPT Trần Phú
Đề Số 2Anh Sơn 3. Nghệ An
Đề Số 3Đại Học SP Hà Nội
Đề số 4Trần Nguyên Hãn.Vĩnh Phúc
Đề Số 5Sông Lô. Vĩnh Phúc
Đề Số 6 (lần2)Trần Nguyên Hãn. Vĩnh Phúc
Đề Số 7Minh Châu. Hưng Yên
Đề Số 8Nguyễn Đức Cảnh. Thái Bình
Đề Số 9Quế Võ 1. Bắc Ninh
Đề số 10Nguyễn Thị Minh Khai. Hà Tỉnh
Đề Số 11THPT Lý Thường Kiệt
Đề Số 12Đề 4.2011 THTT
Đề Số 14THPT Quỳnh Lưu 1.Nghệ An
Đề Số 15THPT Hậu Lôc 2.Thanh Hóa
Đề Số 16THPT Chuyên .Vĩnh Phúc
Đề Số 17THPT Thạch Thành 1
Đề Số 18THTT Số 5.2011
Đề số 19THPT Nam Phu Cừ.Hưng Yên
Đề Số 20THPT Trần Phs.Thanh Hóa
Đề Số 21 ( Khối A)THPT Chuyên Hạ Long
Đề Số 22 ( Khối B)THPT Chuyên Hạ Long
Đề Số 23 ( Khối D)THPT Chuyên Hạ Long
Đề Số 24 ( Khối D)Chuyên Lê Quí Đôn.Quản Trị
Đề Số 25 ( Khối D)THPT Lương Ngọc Quyến.Thái Nguyên
Đề Số 26 ( Khối D)THPT Hậu Lộc 4. Thanh Hóa
Đề Số 27 ( Khối A)THPT Xuân Hòa. Vĩnh Phúc
Đề Số 28 ( Khối A,B)THPT Thanh Bình .HảiDương
Đề Số 29.( Khối B, D)THPT Bỉm Sơn. Thanh Hóa
Đề Số 30.( Khối A)THPT Bỉm Sơn. Thanh Hóa
Đề Số 31 ( Khối A,B)THPT Đặng Thúc Hứa.Nghệ An
Đề Số 33.THPT Đức Thọ. Hà Tĩnh
Đề Số 34THPT Trung Giã. Hà Nội
Đề số 35THPT Chuyên Lam Sơn. Thanh Hóa
Đề Số 36THPT Chuyên Lê Quí Đôn. Đà Nẵng
Đề Số 37 (l3)THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Đề số 38.THPT Phước Bình.Bình Phước
Đề số 39THPT Nga Sơn.Thanh Hóa
Đề Số 40THPT Nguyễn Trãi
Đề số 41.THPT Chuyên. Đại Học Vinh
Đề Số 42.THPT Cầu Xe. Hải Dương
Đề số 43THPT Yên Thành 2
Đề Số 44THPT Hương Sơn. Hà Tỉnh
Đề số 45.ĐHSP Hà Nội
Đề Số 46Đề 6. THTT.2011
Đề số 47THPT Đào Duy Từ . Hà Nội
Đề Số 48THPT Chuyên . Hà Nội
Đề Số 49.( Khối D)THPT Hồng Quang. Hải Dương
Đề Số 51 ( Khối A,B)THPT.TP Cao Lãnh. Đồng Tháp
Đề Số 52THPT Công Nghiệp Hòa Bình
Đề Số 54THPT Tứ Kỳ Hải Dương
Đề Số 55 ( Khối D)THPT Công Nghiệp. Hòa Bình
Đề Số 56 ( Khối D.L1) THPT Chuyên Nguyễn Huệ
Đề Số 57 ( Khối A,B.L1) THPT Chuyên Nguyễn Huệ
Đề Số 58 ( Khối D.L2) THPT Chuyên Nguyễn Huệ
Đề Số 60THPT Yên Định 3
Đề Số 61THPT Chuyên Lê Quí Đôn. TPHCM
Đề Số 62( Khối A .L3)THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 63.THPT Huỳnh Thúc Kháng
Đề Số 64THPT Thái Phúc.Thái Bình
Đề Số 65THPT Tây Thụy Anh
Đề Số 66THPT Khâm Đức.Quảng Nam
Đề Số 67THPT Lê Văn Hưu.Thanh Hóa
Đề Số 68THPT Lạng Giang
Đề Số 69.( Khối D)THPT Chuyên Lương Văn Chánh. Phú Yên
Đề Số 70 ( Khối A, B)THPT Chuyên Lương Văn Chánh. Phú Yên
Đề Số 71THPT Trần Phú. Hà Tỉnh
Đề Số 72.THPT Thanh Bình . Hải Dương
Đề số 73.THPT Trần Hưng Đạo. Hà Nội
Đề Số 74.THPT Chuyên Phan Bội Châu. Nghệ an
Đề Số 75THPT Đông Quan. Hà Nội
Đề Số 76.(lần2)THPT Hậu Lộc 2. Thanh Hóa
Đề Số 77 ( Khối D)Chuyên Lý Tự Trọng. Cần Thơ
Đề Số 78 ( Khối B)Chuyên Lý Tự Trọng. Cần Thơ
Đề Số 79 ( Khối A)Chuyên Lý Tự Trọng. Cần Thơ
Đề Số 80THPT Đào Duy Từ
Đế Số 81 ( Khối D)THPT Lương Ngọc Quyến.Thái Nguyên
Đề Số 82 ( L2)Chuyên Lê Quí Đôn . Đà Nẵng
Đề 83THPT Tứ Kỳ. Hải Dương
Đề Số 84 ( L2)THPT Kim Thành2
Đề số 85.Trần Phú Nga Sơn. Thanh Hóa
Đề Số 86( Lần 2)THPT Thanh Chương1. Nghệ An
Đề số 87.THPT Ngô Gia Tự. Vĩnh Phúc
Đề Số 88. ( Khối A)THPT Bình Xuyên. Vĩnh Phúc
Đề Số 89. ( Khối D)THPT Bình Xuyên. Vĩnh Phúc
Đề Số 90THPT Lê lợi. Quản Trị
Đề Số 91. ( Khối D)Bắc Yên Thành.Nghệ An
Đề Số 92. ( Khối B)Bắc Yên Thành.Nghệ An
Đề Số 93. ( Khối A)Bắc Yên Thành.Nghệ An
Đề Số 94.THPT Nguyễn Trung Thiên. Hà Tỉnh
Đề Số 95.THPT Chu Văn An .Hà Nội
Đề Số 96 ( Khối A)THPT Chuyên Nguyễn Huệ
Đề Số 97THPT PCB. Vĩnh Phúc
Đề Số 98 ( L1.KA)Phan Chu Trinh . Da Nang
Đề Số 99 ( L1.KB)Phan Chu Trinh . Da Nang
Đề Số 100 ( L1.KD)Phan Chu Trinh . Da Nang
Đề Số 101 ( L2.KAB)Phan Chu Trinh . Da Nang
Đề Số 102 ( L2.KD)Phan Chu Trinh . Da Nang
Đề Số 103( Số 7)Toán Học Tuổi trẻ
Đề Số 104 ( L3)THPT Chuyên Nguyễn Huệ
Đề Số 105THPT Liên Sơn. Vĩnh Phúc
Đề Số 106(L4.KD)THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 107THPT Đào Duy Từ. Thanh Hóa
Đề Số 108( KA)THPT Bắc Yên Thành. Nghệ An
Đề Số 109( KB)THPT Bắc Yên Thành. Nghệ An
Đề Số 110 ( KA.B)THPT Yên Khê. Phú Thọ
Đề Số 111 ( KD)THPT Yên Khê. Phú Thọ
Đề Số 112.THPT Thái Phúc. Thái Bình
Đề Số 113.THPT Mỹ Đức A. Hà Nội
Đề Số 114.THPT Chuyên Hùng Vương. Phú Thọ
Đề Số 115THPT Lê Thế Hiếu. Quảng Tri
Đề Số 116THPT Nam Phù Cừ. Hưng Yên
Đề Số 117 ( KD)THPT Minh Châu. Hưng Yên
Đề Số 118THPT Bỉm Sơn . Thanh Hóa
Đề Số 119Đông Hưng Hà. Thái Bình
Đề Số 120 ( KA,B)THPT Minh Châu. Hưng Yên
Đề Số 121THPT Thạch Thành 2. Nghệ An
Đề Số 122(l2)THPT Chuyên Phan Bội Châu. Nghệ An
Đề Số 123THPT Hậu Lộc4. Thanh Hóa
Đề Số 124THPTTP Cao Lãnh. Đồng Tháp
Đề Số 125THPT Huỳnh Thúc Kháng.
Đề Số 126THPT Ngô Gia Tự
Đề Số 127THPT Hiệp Đức. Quảng Nam
Đề Số 128(KD)THPT Nguyễn Huệ. Phú Yên
Đề Số 129(KB)THPT Nguyễn Huệ. Phú Yên
Đề Số 130(KA)THPT Nguyễn Huệ. Phú Yên
Đề Số 131( L2)Chuyên Lê Quí Đôn. Quảng Trị
Đề Số 132Chuyên Lam Sơn. Thanh Hóa
Đề số 133.THPT Trần Quang Khải. Hưng Yên
Đề Số 134THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 135( L2)THPT Thạch Thành1. Thanh Hóa
Đề Số 136THPT Quỳnh Lưu 4. Nghệ An
Đề Số 137.Bộ Đề TTTN (Tránh chủ quan)
Đề Số 137THPT Liên Hà. Hà Nội
Đề Số 138THPT Hiệp Thành. Bạc Liêu
Đề Số 139Quốc Học Qui Nhơn. Bình Định
Đề Số 140( L3)THPT Thạch Thành1. Thanh Hóa
Đề Số 141THPT Trần Nhân Tông. Quảng Ninh
Đề Số 142.THPT Vũ Quang. Hà Tĩnh
Đề Số 143ĐH Hồng Đức. Thanh Hóa
Đề Số 144(l3)THPT Chuyên ĐH Vinh
Đề Số 145( l3)Chuyên Nguyễn Huệ. Hà Nội
Đề Số 146THPT Tây Thụy Anh . Thái Bình
Đề Số 147 (l2)THPT Chuyên. ĐH Vinh
Đề Số 148THPT Thanh Ba. Phú Thọ
Đề Số 149THPT Hạ Hòa. Phú Thọ
Đề Số 150(l2)THPT Chu Văn An. Hà Nội
Đề Số 151ĐỀ 8. THTT.
Đề Số 152THPT. Minh Châu. Hưng Yên
Đề Số 153THPT Tĩnh Gia 2. Thanh Hóa.
Đề Số 154THPT Yên Định 3. Thanh Hóa
Đề Số 156(KA,B)THPT Chuyên Hà Tỉnh
Đề Số 157(KD)THPT Chuyên Hà Tỉnh
Đề Số 158(lần 2)THPT Liên Hà. Hà Nội
Đề Số 159Chuyên Lê Hồng Phong.TPHCM
Giải Một Số Đê LTCT năm 2011

No comments:

Post a Comment