Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Saturday, September 15, 2012

Chuyên đề bồi dưỡng hàm số lũy thừa năm học 2012 - 2013.

Giới thiệu quý bạn đọc chuyên đề hàm số lũy thừa.
Rất phù hợp cho cả Giáo viên và học sinh luyện thi
Chuyên đề bồi dưỡng hàm số lũy thừa năm học 2012 - 2013Download.

No comments:

Post a Comment