Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Saturday, September 15, 2012

Tài liệu tập huấn giáo viên Chuyên Toán năm 2012
Tài liệu tập huấn giáo viên Chuyên Toán hè năm 2012 gồm các chuyên đề sau:

Số học - Hà Huy Khoái
Phương trình hàm - Nguyễn Văn Mậu
Phương trình Pell - Phạm văn Quốc
Phương trình Diophant - Đặng Hùng Thắng
Bất pt hàm - Trịnh Đào Chiến
Tổ hợp - Nguyễn Vũ Lương
Bất biến - Lê Anh Vinh

Tài liệu dày 237 trang thích hợp cho Bồi dưỡng học sinh giỏi năm 2012.
Tải về file PDF Tai lieu Boi duong giao vien chuyen Toan nam 2012Download.

No comments:

Post a Comment