Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Friday, September 7, 2012

BÀI TẬP PHÉP BIẾN HÌNH - HÌNH HỌC 11

Tài liệu về phép biến hình được biên soạn rất công phu.
gồm có 3 phần:
1. Tóm tắt lý thuyết
2. Bài tập ví dụ
3. Bài tập về nhà
Tài liệu rất hữu ích có thể làm tài liệu tham khảo cho cả Giáo viên và Học sinh

................................................................................................................................
Download tài liệu :

BÀI TẬP PHÉP BIẾN HÌNH

No comments:

Post a Comment