Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Friday, September 28, 2012

Bài tập giải tích tổ hợp (luyện thi đại học)


Chuyên đề này được viết với các mục như: phương pháp nhị thức newton,bài tập phép đếm,bài tập tổ hợp,bài tập chỉnh hợp…
Các bài tập được chọn lọc kỹ càng ,lời giải ngắn gọn dễ hiểu,sau mỗi chuyên đề hay mỗi bàp tập hay thì thường sẽ có phân tích và rút ra kinh nghiêm cho các bài tập tương tự
Chuyên đề bao gồm:
Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải đơn giản
 120 bài tập chọn lọc có đáp án chi tiết

No comments:

Post a Comment