Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Saturday, September 15, 2012

79 Bài tập Hình học tọa độ phẳng tiêu biểu (cho Lớp 10 và LTĐH)


79 Bài tập Hình học Tọa độ tiêu biểu (cho Lớp 10 và LTĐH). Tài liệu gồm 79 bài tập Hình học Giải tích phẳng (đường thẳng và đường tròn) được chọn lọc kĩ và giải chi tiết. Tài liệu biên soạn bởi thầy Đậu Khắc Hà . 
Tải về file WORD 79 Bài tập Hình học Tọa độ tiêu biểu. Download.

No comments:

Post a Comment