Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Friday, September 28, 2012

40 bài tập liên quan khảo sát hàm số chọn lọc năm 2013


40 bài tập liên quan khảo sát hàm số chọn lọc năm 2013, giải chi tiết dùng cho luyện thi Đại học và ôn tập chương 1 KSHS lớp 12. Download.


No comments:

Post a Comment