Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Monday, September 17, 2012

Bất đẳng thức Xưa và Nay của Titu - Bản dịch tiếng Việt của Dương Việt Thông


Tên gốc : Old and New Inequalities

Tác giả: Titu Andreescu et al.

Tên do người dịch đặt: Bất đẳng thức Xưa và Nay 
Bản dịch tiếng Việt của Dương Việt Thông
Khoa Toán Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. 

Tải về Old and New Inequalities (Bản tiếng Việt). Download.

No comments:

Post a Comment