Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Friday, September 28, 2012

Phương pháp giải phương trình chứa cănPhương pháp giải một số phương trình chứa căn thường gặp trong các kì thi của thầy Nguyễn Vũ Lương, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Ngọc Thắng, ĐH KHTN Hà Nội. Download.

No comments:

Post a Comment