Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Saturday, December 8, 2012

Tuyển tập các hình vẽ bậy trong sách giáo khoa


Vừa ngao ngán, vừa... phì cười, đó sẽ là phản ứng của nhiều người khi chứng kiến những "họa phẩm" trong sách giáo koa của các cô cậu học trò thích nổi loạn.


No comments:

Post a Comment