Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Friday, December 7, 2012

ẢNH VUI TOÁN HỌC: MINH HỌA KHÁI NIỆM NGUYÊN HÀM


Thư giãn với bộ ảnh vui Toán học: Minh họa khái niệm nguyên hàm, đạo hàm, ma trận nghịch đảo, lân cận, độ đo,... Ảnh cuối cùng mô tả chuyện tình yêu bằng toán học. Bộ ảnh được sưu tầm từ facebook.

http://trithuctoan.blogspot.com/
ví dụ minh họa nguyên hàm đạo hàm
http://trithuctoan.blogspot.com/
Mọi ma trận đều khả nghịch và ma trận nghịch đảo là ...
http://trithuctoan.blogspot.com/
Đồ thị hàm số và động tác thể dục
http://trithuctoan.blogspot.com/
Toán học và Tình yêu

No comments:

Post a Comment