Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Thursday, December 6, 2012

10 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 12 NĂM HỌC 2011-2012


Bài viết này sẽ giới thiệu 10 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2011-2012 của trường THPT Thanh Bình 2, tỉnh Đồng Tháp. 

Toàn bộ 10 đề thi được soạn thảo theo cấu trúc của Bộ (phần chung: 7 điểm, phần riêng: 3 điểm). Tải về tại đây: Download 10 de thi hoc ki 1 Toan 12.

No comments:

Post a Comment