Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Friday, December 7, 2012

BỘ ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 11 NĂM HỌC 2010-2011


Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2010-2011 được biên soạn bởi thầy Trần Duy Thái, gồm 22 đề thi theo cấu trúc chung của bộ (có phần chung và phần riêng). Đây là tập tài liệu hữu ích cho việc ôn tập học kì 1 của học sinh lớp 11. Giáo viên có thể làm tư liệu để dạy thêm.


Download bộ 22 de thi hoc ki 1 mon Toan 11 nam hoc 2010-2011: Download

No comments:

Post a Comment