Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Monday, December 17, 2012

Đề thi thử lần 2 năm 2013 chuyên Vĩnh Phúc môn Toán


xin giới thiệu Đáp án Đề thi thử lần 2 năm 2013 chuyên Vĩnh Phúc môn Toán các khối A, B, D. 


Đề thi thử lần 1 năm 2013 của THPT chuyên Vĩnh Phúc. Download.

No comments:

Post a Comment