Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Wednesday, June 5, 2013

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2013 VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GIÁO DỤC

 Đề thi Tốt nghiệp năm 2013 và đáp án chính thức của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Đề thi và đáp án được Bộ công bố vào cuối giờ chiều 4/6/2013, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng.
Chúng tôi cập nhật đáp án tất cả 6 môn (Ngữ Văn, Hóa học, Địa lý, Sinh học, Toán, Ngoại ngữ) và môn Vật lý dành cho học sinh THPT vùng khó khăn (thi thay môn Ngoại ngữ).I. HỆ THPT:

1. MÔN TOÁNXem Đáp án chính thức - Đề Toán
2. Môn Văn: Đáp án chính thức - Đề Văn
3. Môn Địa lý: Đáp án chính thức - Đề Địa

4. MÔN HÓA: Đáp án tất cả mã đề  Đề Hóa
5. Môn Sinh: Đáp án tất cả mã đề - Đề Sinh
6. Môn TIẾNG ANH: Xem Đáp án (đủ 6 mã đề) - Đề Anh
7. Môn Lý (thay thế môn Ngoại ngữ): Đáp án - Đề LýII. HỆ GDTX (Bổ túc):

1. Môn TOÁN: Đáp án chính thức (bổ túc) - Đề
2. Môn Văn: Đáp án chính thức (bổ túc) - Đề
3. Môn Địa: Đáp án chính thức (bổ túc) - Đề
4. Môn Hóa: Đáp án đủ mã đề (bổ túc) - Đề
5. Môn Sinh: Đáp án đủ mã đề (bổ túc) - Đề
6. Môn Vật lí: Đáp án tất cả mã đề (bổ túc) - Đề

No comments:

Post a Comment