Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Saturday, March 16, 2013

THI THỬ CHUYÊN SƯ PHẠM HÀ NỘI 2013: ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

Thi thử chuyên Sư phạm Hà Nội 2013: Đề và đáp án môn Toán trong kì thi thử lần 2 vào đầu tháng 3 này. Đề thi chỉ có 1 phần chung cho chương trình nâng cao và cơ bản. Ra theo cấu trúc môn Toán của Bộ GD.


Tải file PDF chứa đề và đáp án: Download SP Hanoi.

No comments:

Post a Comment