Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Monday, January 28, 2013

Đề thi thử đại học môn Toán lần 1 - Trường THPT Đào Duy Từ - Thanh Hóa

Giới thiệu bạn đọc Đề thi thử đại học môn Toán khối A, A1 lần 1 - Trường THPT Đào Duy Từ - Thanh Hóa
Download tại đây: File PDF

No comments:

Post a Comment